Lưu trình chuyển tại quầy

Đến quầy ngân hàng gần nhất, vào Thiên hạ bet chọn mực Nạp tại quầy

1.Chọn danh sách có thể chuyển tiền đến

2.Chọn ngân hàng cần chuyển khoản đến. Lấy thông tin ngân hàng của chúng tôi và gửi tiền vào số tài khoản ngân hàng hiển thị

3.Sau khi giao dịch chuyển khoản thành công, hãy bảo quản biên lai để xác nhận có chuyển tiền. Điền thông tin đúng số điểm phù hợp với số tiền chuyển