QRcode

1. Chọn phương thức nạp tiền QRcode, điền số điểm nạp.
2. Chọn ngân hàng bạn sử dụng nạp tiền, sau đó bấm vào " Next " để đến bước tiếp theo.
3. Hiện thị mã QRcode.
4. Trên ứng dụng APP của ngân hàng, chọn Quét mã Qrpay, sau đó quét mã QRcode vừa hiện thị và thực hiện thanh toán.