.

VAB

1. Hãy điền tên đăng nhập,mật khẩu,nhấp vào đăng nhập.

2. Nhấp vào giao dịch chọn chuyển khoản.

3. Chọn chuyển khoản trong hệ thống.

4. (1) Điền số tài khoản nhận
    (2) Điền số tiền chuyển
    (3) Nhấp vào thực hiện

5. (1) Xác nhận lại thông tin chuyển khoản
    (2) Nhấp vào thực hiện

6. Nhập mã OTP nhận qua điện thoại,nhấp xác nhận.