.

DAB

1-1. Hãy điền mã số khách hàng và mật mã.
1-2. Nhấp vào đăng nhập.

2. Hãy chọn mục chuyển tiền.
Nhấp vào Chuyển tiền đến một tài khoản trong DongA Bank.

3-1. Hãy điền số tài khoản, số tiền và ghi chú giao dịch.
3-2. Nhấp vào chuyển tiền.

4-1. Hãy xác nhận lại thông tin chuyển khoản.
4-2. Hãy điền vào mã xác thực.
4-3. Nhấp vào xác nhận.