VCB

1. Hãy điền tên đăng nhập, mật khẩu, mã kiểm tra, nhấp vào đăng nhập.

2. Hãy chọn danh mục chuyển tiền trong Vietcombank.

3-1. Hãy chọn hình thức chuyển tiền ngay.
3-2. Hãy điền số tài khoản người hưởng.
3-3. Hãy điền số tiền chuyển.
3-4. Nhấp vào xác nhận.

4-1. Hãy xác nhận lại thông tin chuyển khoản.
4-2. Nhập mã kiểm tra.
4-3. Nhấp vào xác nhận.

5-1. Hãy điền mã OTP ( gửi qua điện thoại ).
5-2. Nhấp vào xác nhận.